Als organisatie willen wij graag onze relatie en de daaraan verbonden adviseurs, zoals bijvoorbeeld het professionele intermediair en de accountancy ondersteunen en helpen om de positie op het gebied van salarisverwerking, verzekeringen, HR en arbodienstverlening te verstevigen door als kennisorganisatie een platform aan te bieden op de bovengenoemde gebieden. Deze gebieden liggen onder een vergrootglas en hebben behoefte aan kwaliteit en transparantie. Daarnaast dwingt ons de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om anders met advisering, data en processen om te gaan. Hiervoor is het platform CONVAA in het leven geroepen gebaseerd op onze dagelijkse praktijk.

Advisering en beheer naar een hoger plan

Als aanspreekpunt voor uw mensen of als externe adviseur wordt er veel van u verwacht. Of het nu gaat om een vergeten punt of komma op een polis, schadeafwikkeling of een cao wijziging in de salarisadministratie, alles ligt op uw bordje. Daarnaast is het operationeel houden van uw organisatie een onderdeel welke steeds aandacht nodig heeft. Ligt uw lat hoog genoeg?

Met uw administratie in control

In de afgelopen jaren heeft de overheid steeds meer organisaties in het leven geroepen en zijn dergelijke partijen de naleving van wet- en regelgeving aan het controleren. Hoe is dat nu het beste bij te houden zonder dat we iets missen? Hoe kan een systeem mij helpen met signalen en taken? Hoe kan ik ondersteund worden door een partij en een systeem die mijn wereld snapt. Maar dat alles wel onder 1 voorwaarde...

Een netto beloningsstructuur

U als relatie mag tegenwoordig transparantie eisen. Dus heeft CONVAA als uitgangspunt dat er gewerkt wordt op feebasis. Dit houdt in dat we binnen de intermediaire wereld eisen en daarom afscheid hebben genomen van de provisie. Alle dienstverlening moet worden uitgevoerd op basis van een abonnement of een projectfee. Uiteraard hebben wij al enige jaren ervaring en zullen wij ondersteunen.

Wat doen wij anders?

De basis van ons concept ligt in het ondersteunen van de werkgever met personeel. De werkgever neemt een medewerker aan en doorloopt het proces van opmaken en ondertekenen van de arbeidsovereenkomst, vervolgens het beschikbaar stellen van een werkplek en apparatuur, salarisverwerking, ziekteverzuim tot en met de pensioenregeling. In dit proces willen wij ondersteunen als kennisorganisatie. Dit doen wij in basis in samenwerking met onze specialisten.

Wat verwachten wij van u?

U kunt hetzelfde blijven doen als nu echter kunt u op deze website terecht voor alle informatie die u nodig heeft. Onafhankelijk van het feit of u werkgever of adviseur bent. U kunt bij ons terecht met al uw vragen op het gebied van personeel en daarmee wordt uw kennis/dienstverlening uitgebreid, lees completer. Dit betekent een versteviging van uw positie, want kennis is tenslotte macht. En u krijgt alles centraal geleverd.

Is uw belletje al gaan rinkelen?

In een markt die eigenlijk om specialisme vraagt kunt u als de huisarts, ondersteund door onze specialisten, uw rol blijven vervullen. Wordt er maandelijks direct over de juiste loongegevens en nieuw aangenomen medewerkers beschikt. Alles conform de AVG. Kortom u komt in het eerste wagonnetje terecht! Wij willen dit graag uitleggen. Zullen we dan hoi zeggen of wilt u meer weten.

Onze specialisten

Laatste nieuws

doorChristiaan nov 15, 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans gaat definitief in per 1 januari 2020. De maatregelen gelden niet alleen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten maar he

doorChristiaan jul 6, 2018

Sectorindeling per direct niet meer mogelijk met terugwerkende kracht

Het ‘shopgedrag’ van werkgevers tussen sectoren om zo laag mogelijke premies af te dragen, is sterk toegenomen. Dit zet grote druk op de Bela

doorChristiaan jul 6, 2018

Minder kosten bij ontslag na ziekte

Minder kosten bij ontslag na ziekte Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ont

doorChristiaan apr 26, 2018

Hiscox gelooft in nieuw concept Convaa

Hiscox is verzekeraar onder andere op het gebied van cyber- en datarisk. Door de risico's te benaderen vanuit het perspectief van personeel lever