Onze missie

Als dienstverlenende organisatie willen wij het professionele intermediair en de accountancy ondersteunen en helpen om hun positie te verstevigen door de relatie meer te binden. De beide werelden liggen onder een vergrootglas en hebben behoefte aan kwaliteit en transparantie. Daarnaast dwingt ons de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om anders met data en processen om te gaan.

Advisering en beheer naar een hoger plan

Als huisarts voor uw relatie wordt er veel van u verwacht. Of het nu gaat om een vergeten punt of komma op een polis, schadeafwikkeling of een cao wijziging in de salarisadministratie, alles ligt op uw bordje. Daarnaast is het operationeel houden van uw organisatie een onderdeel welke steeds aandacht nodig heeft.

Met uw administratie in control

In de afgelopen jaren zijn partijen flink aangepakt door het AFM en de regelgeving is nog steeds aan wijzigingen onderhevig. Hoe is dat nu het beste bij te houden zonder dat we iets missen? Hoe kan een systeem mij helpen met signalen en taken? Hoe kan ik ondersteund worden door een partij en een systeem die mijn wereld snapt. Maar dat alles wel onder 1 voorwaarde...

Een netto beloningsstructuur

Die ene voorwaarden is het werken op feebasis. Dit houdt in dat we binnen de intermediaire wereld afscheid hebben genomen van de provisie. Alle dienstverlening voeren we uit op basis van een abonnement of een projectfee. Uiteraard hebben wij al enige jaren ervaring en zullen wij helpen met het opzetten van een dergelijke structuur.

Wat doen wij anders?

De basis van ons concept ligt in het ondersteunen van een werkgever met personeel. De werkgever neemt een medewerker aan en doorloopt een proces van opmaken en ondertekenen van de arbeidsovereenkomst, vervolgens het beschikbaar stellen van een werkplek en apparatuur, salarisverwerking tot en met een pensioenregeling. In dit proces willen wij de werkgever samen met u ondersteunen. Dit doen wij in samenwerking met Carréma en Civerz. Carréma is een salarishuis, waarin salarisverwerking meer is dan een loonstrook. Civerz is daarentegen een specialist op het gebied van onafhankelijke advisering van verzekeringen. Verzekeren is tenslotte meer dan een polis.

Wat verwachten wij van u?

U kunt hetzelfde blijven doen als nu echter worden een aantal zaken in een digitaal proces gezet, dus efficiënter. Daarnaast wordt uw dienstverlening uitgebreid, lees completer, met salarisverwerking, personeelszaken of assurantie-advisering zonder dat u daar iets voor hoeft te doen of risico's voor loopt. Dit betekent een versteviging van uw positie bij uw relatie en de ondersteuning wordt centraal door ons geleverd.

Is uw belletje al gaan rinkelen?

In een markt die eigenlijk om specialisme vraagt kunt u als de huisarts, ondersteund door onze specialisten, uw rol blijven vervullen. Wordt er maandelijks direct over de juiste loongegevens en nieuw aangenomen medewerkers beschikt. Alles conform de AVG. Kortom u komt in het eerste wagonnetje terecht! Wij willen dit graag uitleggen. Zullen we dan hoi zeggen of wilt u meer weten.

Onze specialisten

Laatste nieuws

doorChristiaan jul 6, 2018

Sectorindeling per direct niet meer mogelijk met terugwerkende kracht

Het ‘shopgedrag’ van werkgevers tussen sectoren om zo laag mogelijke premies af te dragen, is sterk toegenomen. Dit zet grote druk op de Bela

doorChristiaan jul 6, 2018

Minder kosten bij ontslag na ziekte

Minder kosten bij ontslag na ziekte Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ont

doorChristiaan apr 26, 2018

Hiscox gelooft in nieuw concept Convaa

Hiscox is verzekeraar onder andere op het gebied van cyber- en datarisk. Door de risico's te benaderen vanuit het perspectief van personeel lever